Komunita žije - Azara sociální, z. s.

Připravili jsme projekt s názvem Komunita žije, který bude zahrnovat různé akce zaměřené na setkávání komunity, jako jsou zájmové kroužky pro děti, mezigenerační setkávání a další. První z nich představujeme dva kroužky pro děti, v nichž jim budeme nabízet divadlo a dramatickou výchovu a anglickou nauku a konverzaci. Jde nám zejména o setkávání komunity dětí, rozvíjení jejich sociálních dovedností, učení se navzájem, předávání znalostí a zkušeností a především, aby měly možnost společně trávit volný čas smysluplně za nějakým cílem.