domaci_pece

Připravujeme pro Vás službu osobní asistence.
Osobní asistence jako terénní sociální služba napomáhá jedincům při:

 • setrvání v  přirozeném sociálním prostředí      
 • zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zajištění chodu domácnosti
 • obstarání osobních záležitostí
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • zajištění volnočasových aktivit

To vše za pomoci odborně vyškolených pracovníků. 

 Pro koho je osobní asistence?

Pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení.

 

Osobní asistenci mohou využívat jak senioři, nejčastěji v domácnosti a při úkonech, které si nemohou zajistit vlastními silami, tak děti či mladiství se specifickými potřebami při vzdělávání nebo trávení volného času.

           Co je hlavním cílem osobní asistence?

 • napomoci jedincům setrvat v přirozeném sociálním prostředí co nejdéle, aby jej bezpodmínečně nemuseli nahrazovat ústavním zařízením.

           Kdo tuto službu vykonává?

 • asistenti se specializací v různých oborech dle potřeb klientů

           Proč chce Azara sociální poskytovat lidem službu osobní asistence?

 • přirozené sociální prostředí má pozitivní vliv na celkovou psychiku a tedy i zdraví lidí;
 • jedná se o službu, kterou lze poskytovat široké cílové skupině (od dětí až po seniory), což jde ruku v ruce s posláním naší organizace;
 • jedná se o službu, která je v současné době pro společnost aktuální a velmi potřebná

           Čeho chce Azara sociální prostřednictvím sociální služby osobní asistence dosáhnout?

 • poskytovat lidem takovou podporu a pomoc, aby měli možnost žít v maximální možné míře tak, jako jejich vrstevníci, kteří nemají žádná omezení a zároveň nebyli izolováni od běžného fungování ve společnosti.

 

Kvalitní a udržitelná služba osobní asistence se neobejde bez pravidelných sponzorů a dárců. Zákon stanovuje maximální možnou úhradu za péči 130 Kč za hodinu. Proto děkujeme všem, kteří se rozhodnou svojí podporou umožnit vznik a fungování této služby a společně s námi tak pomohou těm, kteří to skutečně potřebují.

 

Osobní asistence je poskytována dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.