Máme velkou radost z navázání spolupráce s Dětským domovem a se Zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), které sídlí na Střekově v Ústí nad Labem. Naším milým úkolem patrona je pomáhat zařízení tam, kde je potřeba - ať už se jedná o věcnou pomoc, charitativní akce nebo propojování dostupných služeb pro zkvalitnění života dětem ze zařízení. Co znamená dětský domov ví jistě každý, ale věděli jste i to, že ZDVOP je stejné zařízení, jako tolik známé Klokánky?

Ne všechna zařízení mají tolik pozornosti, i když je zjevné, že dětské příběhy a jejich trápení jsou stejná, ať jsou to děti z jakéhokoliv regionu. Naším záměrem je směřovat pozornost tam, kde se jí dle nás tolik nedostává. 

zdvop

Co zajišťuje ZDVOP Střekováček:

Nabízí ochranu a pomoc dětem od 3 do 18 let, které: 

  • se ocitly bez péče
  • jsou v ohrožení života nebo příznivého vývoje 
  • nemají přiměřenou péči (bydlení, strava, zdravotní péče, vzdělávání, výchova...) 
  • jsou týrané nebo zneužívané 
  • jsou ohrožována jejich základní lidská práva  

Poskytuje: ubytování, stravování, ošacení, sociální poradenství, zdravotní služby, psychologické poradenství.

Ubytování v samostatné části – 3 pokoje s celkovou kapacitou 12 děti (obývací pokoj s kuchyňským koutem, hygienické a technické zázemí, velká zahrada)

Dětský domov zajišťuje výchovu, vzdělávání, sociální a materiální pomoc dětem, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, nemohou být osvojeny nebo umístěny do jiné formy náhradní péče a které nemají závažné poruchy chování.

Dětský domov je zařízení s nepřetržitým provozem. V letech 2005 – 2007 byla provedena celková rekonstrukce a přístavba objektu, který nyní disponuje čtyřmi rodinnými buňkami, centrální kuchyní s jídelnou, společenskou místností, skladem sportovních potřeb, skladem ošacení, dílnou na výtvarné a pracovní činnosti, školním hřištěm. Rozhodnutím MŠMT byla stanovena kapacita 32 dětí. Základní organizační jednotkou DD je rodinná skupina. Tvoří ji nejméně 6 a nejvíce 8 dětí, zpravidla různého věku a pohlaví. Sourozenci se zařazují do jedné rodinné skupiny, výjimečně je lze zařadit do různých skupin (z výchovných, vzdělávacích nebo zdravotních důvodů).

Pro více informací o DD a ZDVOP můžete navštívit jejich facebookovou stránku.